نویسنده: میر حافظ حوائج

رابطه فرهنگ و صلح

تاریخ انتشار: 9دي1396|16:28

کد خبر: 17149

تاریخ بشر همواره شاهد چرخه بدون توقف جنگ و صلح بوده است. بارها با صدای مهیب شیپوری جنگی آغاز شده است و با احتزاز پرچمی سفید، صلحی به ارمغان آمده است. در میان این دو متضاد، انسانهای بسیاری قتل و عام شده و موجودات زنده بیشماری از بین رفته اند. حاصل این جنگها افزایش درد بشریت، سوء استفاده از زنان و کودکان، گرسنگی، قحطی و بسیاری از تبعات خانمان سوز دیگر بوده است.

فرهنگ زاییده آموزش و تربیت فرزندان است. صلح اگر از ابتدا به کودکان آموزش داده شود وکودکان در محیطی صلح طلب پرورش یابند، تاثیر مثبتی در جوامع و جهان خواهد داشت. دنیای امروز، نیازمند رفاقت، همدلی، و وحدت در عین کثرت است.به واقع، صلح و امنیت بنیان های اساسی برای پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار هستند. اما جوامع چگونه می توانند به صلح پایدار برسند و راه‌های گسترش آن کدامند؟

رهبران دینی در ترویج فرهنگ صلح در طول تاریخ نقش پررنگی داشته اند. پیامبران بزرگ مانند نوح، ابراهیم، عیسی و حضرت محمد (ص)، امامان معصوم (ع) و مصلحانی مانند کنفسیوس، بودا و زرتشت مروج و مشوق صلح بوده و مردم را به همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرده‌اند. قرآن کریم نیز, وجود قومیت‌های مختلف را صرفا جهت شناسایی همدیگر دانسته و اصل را بر علم و تقوا می داند. دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و عدالت بوده و این امر در آیات و روایات قران کریم مورد توجه قرار گرفته است . رهبر معظم انقلاب هم بارها فرموده اند که صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسانی و به دور از اغراض قدرتمندان عالم باشد.

به گفته باروخ اسپینوزا فیاسوف مشهور هلندی، صلح به معنای نبود جنگ نیست، بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد و همانطور که آزادی هم مغنی با زندانی نبودن نیست صلح هم به معنای عدم جنگ نیست. ناگفته پیداست که مفهوم صلح را با آتش بس نباید اشتباه گرفت، چرا که موضوعی بسیاربنیادی تراست، در واقع صلح از بطن خرد انسان شروع می شود وبه عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه می گردد. اما چرا جوامع هرگز به جای جنگ و پر خاشگری به صلح نیندیشیده اند و اکثرا مواقع مایل بوده اند که مشکلات و اختلافات خود را با جنگ و خونریزی حل کنند؟ شاید علت اصلی این باشد که در اکثر جوامع از گذشته تا به امروز جنگ به عنوان یک رسم قبیله ای و بین المللی، جایگاه والاتری نسبت به صلح داشته است.

به راستی که صلح رحمت خداوند است و برای رسیدن به این موهبت الهی، باید شرایط عینی و ذهنی جامعه را برای صلح تغییر داد و تفکر و اندیشه غالب را بر مدار تولید ایدولوژی صلح استوار نمود. امانوئل کانت فیلسوف نامدار آلمانی در سال 1975میلادی در کتابی با عنوان "صلح ماندگار مبانی نیل به صلح پایدار را به صورت شش اصل بیان کرد و برای اولین بار خواستار اتحاد جامعه بین المللی و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح در جهان شد. سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، روز 21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور را روز جهانی صلح اعلام کرد و تلاشی بین المللی برای ترویج صلح و جهانی عاری از جنگ و خشونت آغاز کرد. از مجموع سخنان متفکران می توان به این نکته ظریف پی برد که آینده از آن صلح است اما هیچ صلحی بدون فرهنگ سازی ریشه ای به پایداری نمی رسد.

شاید یکی از مهمترین علل اختلافات انسان‌ها و جوامع, تنوع اقوام و یا تکثر افکار قلمداد شود, اما این تفاوت‌ها یکی از الطاف بزرگ خداوند است و کسانی که با تاکید بر این عناوین دشمنی ها را گسترش می دهند درتضاد با حکمت خداوندی هستند. سوق دادن این اختلاف‌ها به سمت رقابت صلح آمیز می تواند مبنای پیشرفت جوامع و جلوگیری از جنگ و خونریزی گردد. ولی مسئله این است که این حجم وسیع از افکار و خواسته های متنوع چگونه باید مدیریت شوند تا به صلح و امنیت پایدار ختم شوند؟

البته واضح است که صلح و امنیت پایدار و تقویت محور مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگویان و جبهه استکبار جهانی لازمه دستیابی به صلح پایدار می باشد اینکه صلح جو و عدالتخواه باشیم و با استراتژی مقاومت و محوریت گفتمان عدالتخواهی و صلح طلبی درمقابل حربه های شوم لازم سلطه ایستادگی کنیم صلح و امنیت پایدار را به ارمقان می اورد

 

نویسنده: میر حافظ حوائج (دانشجوی ارشد روابط بین الملل)تاریخ بشر همواره شاهد چرخه بدون توقف جنگ و صلح بوده است. بارها با صدای مهیب شیپوری جنگی آغاز شده است و با احتزاز پرچمی سفید، صلحی به ارمغان آمده است. در میان این دو متضاد، انسانهای بسیاری قتل و عام شده و موجودات زنده بیشماری از بین رفته اند. حاصل این جنگها افزایش درد بشریت، سوء استفاده از زنان و کودکان، گرسنگی، قحطی و بسیاری از تبعات خانمان سوز دیگر بوده است.

فرهنگ زاییده آموزش و تربیت فرزندان است. صلح اگر از ابتدا به کودکان آموزش داده شود وکودکان در محیطی صلح طلب پرورش یابند، تاثیر مثبتی در جوامع و جهان خواهد داشت. دنیای امروز، نیازمند رفاقت، همدلی، و وحدت در عین کثرت است.به واقع، صلح و امنیت بنیان های اساسی برای پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار هستند. اما جوامع چگونه می توانند به صلح پایدار برسند و راه‌های گسترش آن کدامند؟

رهبران دینی در ترویج فرهنگ صلح در طول تاریخ نقش پررنگی داشته اند. پیامبران بزرگ مانند نوح، ابراهیم، عیسی و حضرت محمد (ص)، امامان معصوم (ع) و مصلحانی مانند کنفسیوس، بودا و زرتشت مروج و مشوق صلح بوده و مردم را به همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرده‌اند. قرآن کریم نیز, وجود قومیت‌های مختلف را صرفا جهت شناسایی همدیگر دانسته و اصل را بر علم و تقوا می داند. دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و عدالت بوده و این امر در آیات و روایات قران کریم مورد توجه قرار گرفته است . رهبر معظم انقلاب هم بارها فرموده اند که صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسانی و به دور از اغراض قدرتمندان عالم باشد.

به گفته باروخ اسپینوزا فیاسوف مشهور هلندی، صلح به معنای نبود جنگ نیست، بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد و همانطور که آزادی هم مغنی با زندانی نبودن نیست صلح هم به معنای عدم جنگ نیست. ناگفته پیداست که مفهوم صلح را با آتش بس نباید اشتباه گرفت، چرا که موضوعی بسیاربنیادی تراست، در واقع صلح از بطن خرد انسان شروع می شود وبه عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه می گردد. اما چرا جوامع هرگز به جای جنگ و پر خاشگری به صلح نیندیشیده اند و اکثرا مواقع مایل بوده اند که مشکلات و اختلافات خود را با جنگ و خونریزی حل کنند؟ شاید علت اصلی این باشد که در اکثر جوامع از گذشته تا به امروز جنگ به عنوان یک رسم قبیله ای و بین المللی، جایگاه والاتری نسبت به صلح داشته است.

به راستی که صلح رحمت خداوند است و برای رسیدن به این موهبت الهی، باید شرایط عینی و ذهنی جامعه را برای صلح تغییر داد و تفکر و اندیشه غالب را بر مدار تولید ایدولوژی صلح استوار نمود. امانوئل کانت فیلسوف نامدار آلمانی در سال 1975میلادی در کتابی با عنوان "صلح ماندگار مبانی نیل به صلح پایدار را به صورت شش اصل بیان کرد و برای اولین بار خواستار اتحاد جامعه بین المللی و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح در جهان شد. سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، روز 21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور را روز جهانی صلح اعلام کرد و تلاشی بین المللی برای ترویج صلح و جهانی عاری از جنگ و خشونت آغاز کرد. از مجموع سخنان متفکران می توان به این نکته ظریف پی برد که آینده از آن صلح است اما هیچ صلحی بدون فرهنگ سازی ریشه ای به پایداری نمی رسد.

شاید یکی از مهمترین علل اختلافات انسان‌ها و جوامع, تنوع اقوام و یا تکثر افکار قلمداد شود, اما این تفاوت‌ها یکی از الطاف بزرگ خداوند است و کسانی که با تاکید بر این عناوین دشمنی ها را گسترش می دهند درتضاد با حکمت خداوندی هستند. سوق دادن این اختلاف‌ها به سمت رقابت صلح آمیز می تواند مبنای پیشرفت جوامع و جلوگیری از جنگ و خونریزی گردد. ولی مسئله این است که این حجم وسیع از افکار و خواسته های متنوع چگونه باید مدیریت شوند تا به صلح و امنیت پایدار ختم شوند؟

البته واضح است که صلح و امنیت پایدار و تقویت محور مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگویان و جبهه استکبار جهانی لازمه دستیابی به صلح پایدار می باشد اینکه صلح جو و عدالتخواه باشیم و با استراتژی مقاومت و محوریت گفتمان عدالتخواهی و صلح طلبی درمقابل حربه های شوم نظام سلطه ایستادگی کنیم صلح و امنیت پایدار را به ارمقان میاورد

 

نویسنده: میر حافظ حوائج (دانشجوی ارشد روابط بین الملل)

دسته بندی یادداشت ,
اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک
یادداشت

یادداشت روز

خطر پول بی پشتوانه

دکتر محسن رضایی:

جهان پس از کرونا؛ جهانی جدید با پیکری زخمی و مجروح

یادداشت/سیدرضامیرزاده/عضوشورای راهبردی و مردمی پیشرفت استان خوزستان

راه حل مشکلات استان خوزستان از نظری دیگر

یادداشت

چرایی طرح سخنان «محسن رضایی» پس از 3 سال درباره حمله آمریکایی‌ها

یادداشت/محسن بابادی

راز فناناپذیری رونالدو و بوفون چیست؟

دکتر محسن رضایی

چرا انقلاب کردیم و حالا چه کنیم؟

یادداشت/محسن بابادی

گزارشی از شرح حال فولاد مقابل استقلال تهران.

یادداشت/محسن بابادی

نفت مسجدسلیمان آبروی فوتبال خوزستان در لیگ دسته یک

دکتر کرم رضا پیریایی

روزنامه‌نگار تراز جمهوری اسلامی

یادداشت/محسن بابادی

نقش تماشاگران در بازی نفت و استقلال چیست؟

محسن بابادی

مشکلات فوتبال خوزستان چیست؟

نویسنده: میر حافظ حوائج

رابطه فرهنگ و صلح

یادداشت/محسن بابادی

پرسپولیس خوب بود یا نفت آبادان ضعیف کار کرد؟

محسن بابادی

چگونه فوتبال مسجد سلیمان به اوج خواهد رسید؟

یادداشت/سید بهزاد اخلاقی

بالکان آبستن حوادث

آخرین اخبار
مصاحبه
فضای مجازی